Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

Homepage  FR

 

Oudere petities

Petitie gericht aan het Waals Parlement.

5G : om Paul Héroux, onafhankelijk expert, te horen tijdens een openbare zitting van het Waals parlement.

Op 15 maart 2021 is het Collectief stop5G.be gestopt met het verzamelen van handtekeningen om Paul Héroux te verzoeken aanwezig te zijn tijdens de hoorzitting in het Waalse parlement. Paul Héroux is een onafhankelijke Franstalige deskundige met internationale faam, natuurkundige en hoogleraar toxicologie en de effecten van elektromagnetisme op de gezondheid aan de McGill University in Montreal.

Na 3542 handtekeningen te hebben voorgelegd aan de voorzitter van het Parlement, Jean-Claude Marcourt, werd het verzoek van het Collectief stop5G.be immers ontvankelijk verklaard (zie de brief van de voorzitter van 9 maart 2021). Het is nu aan de Milieucommissie van het Waalse Parlement om het verzoek in te willigen. Het is onwaarschijnlijk is dat zij dit zou weigeren, gezien het expertiseverslag dat aan de Waalse parlementsleden en de regering werd voorgelegd en wat daaruit blijkt.

We herinneren eraan dat dit verslag het werk is van een groep van 13 deskundigen in opdracht van de Waalse regering, allen wetenschappers of academici, uitgezonderd Olivier de Wasseige, voorzitter van l’Union wallonne des entreprises (UWE), wiens doel was de uitrol van 5G te evalueren aan de hand van verschillende criteria: milieu, volksgezondheid, economie, gegevensbeveiliging en privacy.

Dit verslag, dat nog niet werd gepubliceerd, is niettemin het onderwerp geweest van commentaren in de pers, waaruit blijkt dat er sterke meningsverschillen zijn en dat er geen consensus bestaat tussen de auteurs van het verslag. Dit is niet verwonderlijk, vermits er in de groep experten zijn die niet de gewenste onafhankelijkheid bezitten. Dit geldt met name voor twee van de drie leden van de subgroep gezondheid, Anne Perrin en Isabelle Lagroye, die beiden het standpunt van de ICNIRP vertolken. De ICNIRP is een privé organisatie naar Duits recht die ten dienste staat van de industriëlen en de telecomindustrie, en tegelijkertijd de veiligheidsadviezen over blootstelling aan elektromagnetische velden opstelt (Isabelle Lagroye is lid van de ICNIRP – de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling). Dit is ook het geval voor Olivier de Wasseige, een opvallend lid van deze groep: hij is niet alleen de "baas" van de UWE maar ook administrateur van het VBO en van l’Agence du Numérique (Waals Agentschap voor Digitalisering: "We love Digital, We know Digital, We make Digital"), enz.

Aanvullende informatie:

Petitie tegen de uitrol van 5G-satellieten (oktober 2020)

Petitie gericht aan de leden van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden en de Senaat om een moratorium op de uitrol van 5G-satellieten af te kondigen:
www.5gcrisis.com/space-petition (in het veld "State" noteert u “Belgium”).