Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 2 december 2020

 

Petitie gericht aan het Waals parlement.
5G : om Paul Héroux, onafhankelijk expert, te horen tijdens een openbare zitting van het Waals parlement.

Het Collectief stop5G.be roept vandaag op om de petitie te ondertekenen gericht aan het Waals Parlement met als doel een democratisch, d.w.z. echt tegenstrijdig, debat binnen het parlement mogelijk te maken over de uitrol van 5G (tekst van het verzoekschrift hieronder).

In het verzoekschrift wordt gevraagd dat een onafhankelijke Franstalige expert met internationale reputatie, professor Paul Héroux, natuurkundige en professor in de toxicologie en de effecten van elektromagnetisme op de gezondheid aan de McGill Universiteit in Montreal, in een openbare zitting wordt gehoord.

Deze petitie kan worden ondertekend op de website van het Waals Parlement of via een formulier dat beschikbaar is op de website van de Collectief stop5G.be. Alle nuttige informatie over petitie.stop5G.be

De petitie

In mei jongstleden gaf de Waalse regering een groep experten de opdracht om voor het einde van het jaar, een rapport op te stellen en aanbevelingen te doen over de uitrol van 5G.

Het initiatief moet de bevolking geruststellen door duidelijk te maken dat er rekening wordt gehouden met de mogelijke nadelen van de uitrol, uitrol waarvan de voordelen als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Wetenschappelijk gevalideerde richtlijnen zouden het antwoord zijn om de geplande uitrol aanvaardbaar te maken.

Wat de gezondheid betreft, blijkt uit de aanstelling van twee Franse experten, Anne Perrin en Isabelle Lagroye, dat de keuze al is gemaakt om zich te schikken naar de lakse blootstellingsnormen en de twijfelachtige werkethiek van de ICNIRP, een private organisatie naar Duits recht, in dienst van de betrokken telecomindustrie.

Om de parlementsleden écht te informeren, denken wij dat het democratisch en verstandig zou zijn om de mening te horen van de vertegenwoordigers van de zeer vele onafhankelijke wetenschappers die sinds 2017 de internationale en Europese instellingen hebben opgeroepen om een moratorium in te stellen op de uitrol van 5G.

Wij vragen u daarom te luisteren naar een internationaal erkende Franstalige expert, Paul Héroux, natuurkundige, elektrotechnisch ingenieur en professor in de toxicologie en de effecten van elektromagnetisme op de gezondheid aan de McGill Universiteit van Montréal.

Contact

  • Paul Lannoye (Grappe asbl), 081 44 53 64
  • Francis Leboutte (Fin du nucléaire asbl), 04 388 39 19
  • Colette Devillers (AREHS asbl), 02 772 86 80

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
De lidverenigingen van het Collectief stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden