Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

Homepage  FR

   Persbericht van 5 april 2020

Tijdens de covid19-pandemie moet elektromagnetische vervuiling worden verminderd, en in geen geval toenemen

De maatregelen die door de federale overheid getroffen worden om de covid19-pandemie te bestrijden moeten vanzelfsprekend door ieder van ons strikt worden nageleefd: lockdown, social distancing, hygiëne.

Wel is opmerkelijk dat er geen enkele aanbeveling is gedaan met het doel ons immuunsysteem te versterken, met name door veel verse producten te consumeren en nuttige voedingssupplementen te slikken.

Het is ook niet voldoende dat we ons verheugen om de huidige, tijdelijke afname van de luchtvervuiling. Het is belangrijk dat we werken aan een duurzame afname en meer in het algemeen dat we ervoor zorgen dat alle schadelijke invloeden die ons immuunsysteem verzwakken beperkt worden. Hierbij moet zeker gelet worden op de blootstelling aan elektromagnetische straling, die sinds de massale ontwikkeling van draadloze technologieën het merendeel van de bevolking van alle geïndustrialiseerde landen treft. Uit de wetenschappelijke literatuur komt namelijk naar voren dat permanente blootstelling aan straling, van de heel lage frequenties tot aan magnetrongolven, het immuunsysteem verzwakt, met name door een vermindering van het aantal lymfocyten (1).

Met het oog hierop moet de huidige plannen om de 5G-technologie massaal uit te rollen koste wat het kost een halt worden toegeroepen. Deze technologie zal de blootstelling aan elektromagnetische straling sterk vergroten, met name doordat ze gebruikmaakt van millimeter-golven waarvoor een veel groter aantal antennes vereist is. We beschikken over weinig wetenschappelijke informatie in het Engels hierover. Wel zijn veel wetenschappelijke publicaties in het Russisch en Oekraïens verschenen over de invloed op de gezondheid van hoogfrequente straling in het millimetergolfbereik bij niet-thermische stralingsniveaus. Deze laten met name een aanzienlijke verzwakking van het immuunsysteem zien (2).

De hypothese dat 5G-straling een aanzienlijke invloed uitoefent op de snelheid waarmee de huidige covid19-pandemie zich verspreidt, wordt door verscheidene specialisten in bio-elektromagnetisme plausibel geacht.

Laten we niet vergeten dat de Chinese stad Wuhan, het epicentrum van de covid19-pandemie, een van de eerste “intelligente” steden is waar 5G is uitgerold en dat hier de eerste 5G-snelweg is, waar zelfrijdende auto’s getest moeten worden.

In Wuhan zijn in 2019 ongeveer 10.000 5G-antennes geplaatst en geactiveerd, waarvan 80 % in de loop van de laatste drie maanden van het jaar. De epidemie is aan het begin van die drie maanden voor het eerst vastgesteld, en ernstig verergerd in december. Men kan stellen dat deze gegevens zuiver op toevalligheid berusten (3), maar het kan ook een aanleiding zijn om te denken dat gepulseerde blootstelling aan de 5G-velden de replicatie en de verspreiding van het virus gestimuleerd heeft, zoals gesuggereerd door Martin Pall (4), maar ook door Jacques Lintermans en André Vander Vorst (zie noot 1).

Wij zijn van mening dat hier de voorzorgsbenadering moet gelden, en dat nu meer dan ooit tot een moratorium op 5G moet worden besloten, gericht op beperking van de intensiteit van elektromagnetische velden, aangezien nieuwe pandemieën niet uitgesloten zijn en lockdowns en het stilleggen van het economische en sociale leven geen duurzame of aanvaardbare oplossingen zijn.

Hoe dan ook is het bijzonder ongewenst om in de huidige context te proberen de uitrol van 5G-netwerken te versnellen, zoals het BIPT doet met zijn voorstel voor de voorlopige toewijzing van nieuwe frequentiebanden aan vijf providers.

Wij roepen alle burgers op om dit aan het BIPT te schrijven als antwoord op de peiling die het instituut over dit onderwerp gelanceerd heeft: op onze website vindt u een voorbeeldbrief en meer informatie over de te volgen procedure.

Contact  :

  • Paul Lannoye, 081 44 53 64
  • Francis Leboutte, 04 388 39 19
  • Stéphanie D’Haenens, 02 801 14 93
  • Colette Devillers

____

(1) Jacques Lintermans, doctor in de natuurwetenschappen en André Vander Vorst, emeritushoogleraar aan de ULouvain: « Coronavirus et 5G, y aurait-il une corrélation ? ». Maart 2020, www.stop5g.be/fr/doc/
(2) N. Nikolaevich Kositsky, A. I. Nizhelska, P. Ormsby: Influence of High-frequency Electromagnetic Radiation at Non-thermal Intensities on the Human Body  (a review of Work by Russian and Ukrainian resarchers. www.researchgate.net . Zie het in noot 1 geciteerde artikel voor meer referenties.
(3) De opkomst van het virus vindt zijn oorsprong naar alle waarschijnlijkheid in de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving van wilde dieren, en in de industriële veeteelt. Zie ook dit artikel: « Contre les pandémies, l’écologie – D’où viennent les coronavirus ? » van Sonia Shah, te vinden op de site van Le Monde diplomatique, monde-diplomatique.fr . Ook beschikbaar in het Engels ( The microbes, the animals and us ) en Spaans ( Contra las pandemias, la ecología ).
(4) Martin Pall, PhD, Professor Emeritus, Washington State University: Argument for a 5G-COVID-19 Epidemic causation Mechanism. March 2020, electromagnetichealth.org