Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 6 mei 2023

 

Beroep tot nietigverklaring van het Waals 5G-decreet

Om de uitrol van 5G te vergemakkelijken en zoals aangekondigd in een persbericht[1] van de minister-president van het Waals Gewest, Elio Di Rupo, heeft het Waals Parlement, zonder aarzelen, een decreet[2] gestemd dat de zwakke bescherming die burgers hadden tegen de schadelijke effecten van microgolfstraling en mobiele telefonie, nog verder verlaagd.
Om een voorbeeld te geven van wat deze nieuwe "beschermingsnorm" toelaat, zou een operator die een 5G-antenne of een andere antenne op een nieuwe site wil installeren, met zo'n vermogen kunnen uitzenden dat de omwonenden worden blootgesteld aan straling die 10 keer sterker is dan wat met de vorige norm was toegestaan[3].

Wetenschappers en artsen maken zich al meer dan 60 jaar zorgen over de effecten van microgolfstraling, zoals blijkt uit een symposium dat in 1957 in Washington werd gehouden[4].

Al meer dan 20 jaar volgen nationale en internationale oproepen elkaar op om de toegestane vermogensgrenzen te verlagen en regelgevende organisaties op te richten die onafhankelijk zijn van de telecomindustrie en echt in dienst staan van de volksgezondheid. Naast vele andere oproepen hebben meer dan 400 wetenschappers en artsen het in 2017 gelanceerde "5G APPEAL" ondertekend, waarin zij "oproepen tot een moratorium op de uitrol van 5G". 5G zal de blootstelling aan microgolfstraling aanzienlijk verhogen, waarvan bewezen is dat het schadelijk is voor mens en milieu"[5].

Nog maar onlangs hebben negen experten inzake elektromagnetische vervuiling uit Scandinavië een artikel gepubliceerd in de “Annals of Clinical and Medical Case Reports” waarin zij oproepen om de uitrol van 5G te stoppen en een strikter regelgevend kader voor microgolfstraling van draadloze technologieën te voorzien.[6] Zij verwijzen naar twee van de eerste studies over de impact van 5G.
Een daarvan toonde aan dat een 5G-antenne “een extreme toename van microgolfstraling in een appartement veroorzaakte. Binnen enkele dagen leden de bewoners aan de typische symptomen van blootstelling aan microgolven: ernstige slaapstoornissen, duizeligheid, huidproblemen, concentratieproblemen, oorsuizen, verminderd korte termijngeheugen, verwardheid, vermoeidheid, neiging tot depressie, hart- en longsymptomen, hartkloppingen en gevoel van zwaarte in de borst”.

Geconfronteerd met de intellectuele en morele onkunde en de minachting van de Waalse regering en het parlement[7] voor de gezondheid van de burgers en haar ontkenning van de ecologische gevolgen van de uitrol van 5G op het gebied van energieverbruik, klimaatverandering en de ontginning van niet-hernieuwbare hulpbronnen, heeft het Collectief stop5G.be zijn advocaat opdracht gegeven een beroep tot nietigverklaring van het decreet in te stellen.

___
[1] Het persbericht van 21 april 2022 https://dirupo.wallonie.be/home/presse--actualites/communiques-de-presse1/presses/plan-de-relance--vers-un-deploiement-encadre-de-la-5g-en-wallonie.html

[2] Het 5G-decreet gestemd op 7 december 2022 https://stop5g.be/fr/doc/BE/RW/decret5G-2022/Moniteur_Decret-5G_16dec2022.pdf.

[3] Precies 9,4 keer intenser: de toegestane vermogensdichtheid per antenne stijgt van 23,9 mW/m2 (3 V/m) naar 224,5 mW/m2 (9,2 V/m).

[4]Proceedings of tri-service conference on biological hazards of microwave radiation, 15-16 july 1957. Pattishall, Evan G. George Washington Univ, 1958. https://archive.org/details/DTIC_AD0115603. Voor gelijkaardige informatie, zie het antwoord op de openbare enquête over de verhoging van de beschermingslimiet voor elektromagnetische straling van 6 tot 14,5 V/m in het Brussels Gewest, https://stop5g.be/nl/htm/Antwoord-enquete-verhoging-beschermingsgrens-Brussels_aug2022.htm.

[5]https://www.5Gappeal.eu

[6] https://www.acmcasereport.com/pdf/ACMCR-v10-1926.pdf. De Franse vertaling van dit artikel https://electrosmog.be/doc/sc/div/Hardell-et-autres_Appel-nordique_mars2023.pdf

[7] In zijn persbericht waarin hij het decreet aankondigt, durft de minister-president zich te beroepen op het voorzorgsbeginsel: "De Waalse regering zet een nieuwe stap in de gecontroleerde ontplooiing van 5G in Wallonië, met inachtneming van het voorzorgsbeginsel...".

Contact

  • Francis Leboutte, 04 388 39 19
  • Colette Devillers, 02 772 86 80

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
De lidverenigingen van het Collectief stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden