Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 6 mei 2021

 

Beroepsprocedures tegen de regionale overheden inzake bescherming tegen elektromagnetische straling

Door de explosie van allerlei draadloze technologieën, stijgt sinds 30 jaar de vervuiling door radiofrequente elektromagnetische straling (RF-straling) exponentieel: tegenwoordig is bv. bij een frequentie van 1 GHz, de vermogensdichtheid van het elektromagnetische veld 1 miljard maal een miljard keer dat van het natuurlijke veld, zoals dat nog bestond in de eerste helft van de 20 ste eeuw.

Na de ontwikkeling en toepassing van radar tijdens en na de laatste wereldoorlog, hebben wetenschappers de gezondheidseffecten van kunstmatige elektromagnetische straling onderzocht. Zo toonden zij bv. aan dat radiofrequente straling van lage intensiteit negatieve effecten heeft op het immuunsysteem (Kiev Instituut voor Volksgezondheid, 1970 en volgende jaren) en dat radiofrequentie straling de bloed-hersenbarrière kan openen, een essentiële bescherming van de hersenen tegen het binnendringen van schadelijke elementen (Allan Frey, 1975, VS).

Vanaf de jaren 1990, met de komst van de 2 de generatie mobiele telefonie (2G), volgden epidemiologische studies, die aantoonden dat elektromagnetische straling gezondheidsschade veroorzaakt.

Nationale en internationale gezondheidsautoriteiten hebben geen enkele les getrokken uit deze eerste waarschuwingen en studies, noch uit de vele oproepen van onafhankelijke deskundigen die de afgelopen 20 jaar alleen maar zijn toegenomen. De milieuvervuiling door elektromagnetische straling is exponentieel gestegen, met een hele reeks gevolgen voor de volksgezondheid: diverse vormen van kanker en tumoren (hersenen, gehoorzenuw, speekselklieren, borst, ...), kinderleukemie, ziekte van Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten, autisme, verminderde spermakwaliteit, staar, opening van de bloed-hersenbarrière, verminderde melatonineproductie, slaapstoornissen, depressie, zelfmoord en elektrohypersensitiviteit, waarvan de prevalentie in onze landen minstens 5% bedraagt.

Geconfronteerd met de ontkenning en het onvermogen van onze regeringen om ons en alle leven op aarde te beschermen, hebben wij besloten de Belgische regionale regeringen voor de rechter te dagen omdat zij weigeren de veiligheidsnormen van elektromagnetische straling te verlagen, zoals onafhankelijke wetenschap adviseert. Wij verklaren dat deze autoriteiten de mensenrechten, de grondwet en diverse rechtsbeginselen en wetten schenden; wij eisen een cumulatieve beschermingsnorm van 0,6 V/m (1 mW/m2)* vergelijkbaar met wat de Raad van Europa voorstelt in zijn Resolutie 1815 van 2011 en vergelijkbaar met de grenswaarden die door onafhankelijke deskundigen worden aanbevolen.

De vzw Save Belgium, lid van het Collectif stop5G.be, gaat vandaag in beroep tegen de Brusselse en Vlaamse regering. Het Collectif stop5G.be bereidt een gelijkaardig beroep voor tegen de Waalse regering.

Contact

  • Save Belgium: redactie@savebelgium.be
  • Paul Lannoye, 081 44 53 64
  • Francis Leboutte, 04 388 39 19
  • Colette Devillers, 02 772 86 80

__
* Dat is 100 keer minder dan de huidige Brusselse norm. Merk op dat de norm in Brussel in 2013 nog steeds 3 V/m (900 MHz) was. Deze norm werd in 2007 ingevoerd overeenkomstig de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad.

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
De lidverenigingen van het Collectief stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden