Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 21 februari 2021

 

Ja, 5G is gevaarlijk voor onze gezondheid


Op woensdag 17 februari 2021 overhandigde het Collectif Stop5G.be aan de Voorzitter van het Waals Parlement, Jean-Claude Marcourt, een eerste reeks van 3542 handtekeningen van de petitie die op de website van het Waals Parlement werd gelanceerd. De petitie is een oproep tot een openbare hoorzitting met professor Paul Héroux, een Canadese specialist, over de impact van elektromagnetische straling op de gezondheid (307 online handtekeningen en 3235 handgeschreven handtekeningen die per post naar de Voorzitter van het Parlement werden gestuurd). Vanaf vandaag zal het Collectief de petitie verder zetten op zijn eigen website, www.petitie.stop5G.be

Het vereiste minimum van 1000 handtekeningen werd dus ruim overschreden.

In het rapport van de aangestelde deskundigen door de Waalse regering wordt, zoals verwacht, beweerd dat de gezondheidsrisico's van de uitrol van 5G "aanvaardbaar" zijn, wat de wetenschappelijke literatuur volledig ontkent.

De hoorzitting met professor Héroux, een van de meest gerespecteerde onafhankelijke deskundigen ter wereld op dit gebied, zou ertoe moeten bijdragen dat de parlementsleden zich bewust worden van de realiteit van de feiten.

Het Collectief stop5G.be bedankt iedereen van harte die deze petitie heeft gesteund en roept op om door te gaan met het verzamelen van handtekeningen om de lopende actie verder te versterken.

Contact

  • Paul Lannoye, 081 44 53 64
  • Francis Leboutte, 04 388 39 19
  • Colette Devillers, 02 772 86 80

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
De lidverenigingen van het Collectief stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden