Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 20 november 2020

 

Het collectief stop5G.be roept de gemeenten op om 5G te weigeren

De uitrol van 5G, een nieuw telecommunicatiesysteem dat ongekende voordelen zou opleveren voor de economie en de burgers, werd al in 2016 op Europees niveau beslist met de steun van alle regeringen en de uitgesproken of stilzwijgende steun van de hele politieke klasse. Dit alles zonder enige evaluatie van de gezondheids-, sociale en ecologische gevolgen en zonder enig voorafgaand politiek debat.

In juli jongstleden heeft het BIPT aan 5 operatoren voorlopige frequentiebanden toegewezen om hen in staat te stellen 5G uit te rollen. Het beroep van stop5G.be tegen deze beslissing zal in februari van dit jaar door het Marktenhof worden onderzocht.

Het collectief stop5G.be is van mening dat het de basisgemeenschappen zijn, met name de gemeenten, die het welzijn van de burgers en de bescherming van hun milieu moeten garanderen, meer bepaald op grond van het voorzorgsprincipe.

Het collectief stop5G.be meldt dat veel lokale en regionale overheden in Europa (met name in Italië en Frankrijk) een resolutie hebben aangenomen waarin ze besluiten zich te verzetten tegen 5G of in ieder geval een moratorium in te stellen totdat er een uitvoerig en onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen voor de bevolking is uitgevoerd.

Het collectief stop5G.be roept nu alle gemeentelijke politici op om een gelijkaardig initiatief te nemen. Tegelijkertijd moedigt het de gemotiveerde burgers aan om de schepenen van hun gemeente in een openbare zitting ertoe op te roepen om, in overeenstemming met de geldende wetgeving, over een motie te stemmen waarbij hun gemeente wordt uitgeroepen tot een 5G-vrije zone, wat betekent dat geen enkele infrastructuur voor de uitrol van 5G op het grondgebied van de gemeente wordt geaccepteerd.

Het collectief stelt aan iedereen een modelbrief ter beschikking voor een gemotiveerde interpellatie, evenals een ontwerp van een motie waaruit iedereen vrij inspiratie kan putten (in het gedeelte "Acties" van de website www.stop5g.be).

 

Contact

  • Paul Lannoye (Grappe asbl), 081 44 53 64
  • Francis Leboutte (Fin du nucléaire asbl), 04 388 39 19
  • Colette Devillers (AREHS asbl), 02 772 86 80

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
De lidverenigingen van het Collectief stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden