Logo stop5G.be
 

  Collectief stop5G.be

  Persbericht van 19 juli 2020

 

Besluiten van de Raad van het BIPT met betrekking tot 5G
Wij gaan in beroep

Op 14 juli 2020 heeft het BIPT aan vijf operatoren van mobiele telefonie de rechten toegekend om de 3600-3800 MHz-band te gebruiken, essentieel voor de uitrol van 5G op het Belgische grondgebied.

Op 15 juli 2020 werden deze besluiten in "niet-vertrouwelijke versie" op de website van het BIPT gepubliceerd.

De besluiten worden gemotiveerd naar aanleiding van de klachten die in het kader van de openbare raadpleging werden ingediend.

Alle bezwaren, zowel juridisch, technisch, wetenschappelijk of ethisch, worden afgewezen.

Het Collectief Stop5G.be bereidt een gefundeerde beroepsprocedure voor tot nietigverklaring van de vijf beslissingen.

Het beroep zal uiterlijk op 13 september 2020 worden ingediend bij het Marktenhof in Brussel.

Indien de begunstigde telecomoperatoren handelingen zouden verrichten om het besluit van het BIPT vóór 13 september 2020 uit te voeren, zal onmiddellijk een procedure tot opschorting worden ingediend.

 

Contact

  • Paul Lannoye (Grappe asbl), 081 44 53 64
  • Francis Leboutte (Fin du nucléaire asbl), 04 388 39 19
  • Colette Devillers (AREHS asbl), 02 772 86 80

 

info-nl@stop5g.be
www.stop5G.be
____
De archieven van deze brief: stop5g.be/nl/brief/
Aanmelden en afmelden